Miniature schnauzer, Weimaraner, Giant schnauzer

Pocket


Paul Trujillo

Sebastian, Daunte, J.D. playing tug-o-war

Follow me!